Hem

 

Välkommen till Akalla Garaget

Vi erbjuder biltvätt, däckservice, däckförvaring, bilmekanik, AC-service, Fyrhjulsmätning och bilelektronik.

På grund av det nya Coronaviruset (COVID-19) och den påverkan det har på hela samhället vill vi lämna en kort redogörelse för hur vi på Akalla Garaget hanterar denna situation.

Akalla Garaget uppmärksammar händelseutvecklingen noga och följer myndigheternas direktiv.

Vi har satt in kontinuerliga interna avstämningar för uppföljning av situationen med Coronaviruset och dess potentiella påverkan inom Akalla Garaget såväl som på våra leverantörer och kunder.

Baserat på den information vi har i dagsläget förutser vi inte någon påverkan på vår förmåga att utföra våran arbete. Vi följer fortsatt utvecklingen noga och kommer att vidta de åtgärder som behövs för att skydda våra medarbetare, våra kunder och vår verksamhet.

Vi vill försäkra våra kunder om att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla samma höga servicenivå som vi brukar och kommer att informera löpande vid eventuella avvikelser.

Med vänlig hälsning,
Akalla Garaget AB

car-repair-362150_1280